آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات

آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات مجهز به سیستم های کامپیوتری به روز، با هدف انجام پروژه های گوناگون در زمینه های شبیه سازی، مدل سازی و محاسباتی تحت نظر اساتید دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ایجاد شده است.

keyboard_arrow_up